PPU 'EKOBUD' Sp. z o.o.
NTB Sp. z o.o.
PaNELTECH Sp. z o.o.
'PROMAX' Sp. z o. o.
PPHU TERMEX Sp. z o.o.
Styropoz Sp. z o.o.
Genderka Sp. z o.o.
Neotherm Grupa

O Firmie

Grupa Polski Styropian Sp. z o.o. powstała w 2001 r. Począ…tkowo mieś›ciła
się™ w Giebni w woj. kujawsko-pomorskim, a w 2010 r. został‚a przeniesiona do
Głogowa Małopolskiego w woj. podkarpackim. Został‚a powołana z inicjatywy 5
polskich producentów styropianu, aby wspomóc ich działalność‡ poprzez uzyskanie
jak najlepszych warunków zakupu surowców i materiałów do produkcji. Przez 10 lat
swojego istnienia Spół‚ka nawiązał‚a kontakty z czołowymi polskimi i zagranicznymi
producentami surowca, a także rozszerzyła swoją dzia‚łalność na monitoring rynku
materiałów izolacyjnych oraz promocją™ materiałów izolacyjnych ze styropianu.

W 2011 r. Spół‚ka poszerzył‚a liczbą swoich czł‚onków, obecnie dział‚a w niej 6 firm:

 • EKOBUD PPU Sp. z o.o. – Grudziądz;
 • NTB Sp. z o.o. – Gł‚ogów Mł‚p.;
 • PANELTECH Sp. z o.o. – Chorzów;
 • PROMAX ZPMB Sp. z o.o. – Giebnia;
 • TERMEX PPHU Sp. z o.o. – Koszalin;
 • STYROPOZ Sp. z o.o. – Poznań„.

W roku 2013 Spółka poszerzyła liczbę swoich członków, obecnie działa w niej 8 firm.
Nowymi członkami spółki są:

 • Genderka Sp. z o.o.- Bydgoszcz
 • Neotherm Grupa - Myszków

Dział‚alność GPS Sp. z o.o. obejmuje:

 • Badanie rynku i opinii publicznej;
 • Wykonywanie badań i analiz technicznych;
 • Doradztwo związane z zarządzaniem i prowadzeniem działalnoś›ci gospodarczej;
 • Produkcję™ wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa;
 • Sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 • Sprzedaż hurtową… wyrobów chemicznych.